Në Shqipëri fëmijët ende bëjnë punë të rrezikshme

GJENEVË, 20 Qershor, 2014 -Puna e fëmijëve vazhdon të jetë një problem në Shqipëri sipas gazetës kanadeze “Toronto Sun” dhe sipas shifrat të fundit në raportin e ILO-s dhe INSTAT (Republika e Shqipërisë – Instituti i Statistikës) duke evituar papunësinë e madhe të të rriturve dhe nivelet e punësimit tek fëmijët, njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë.”

Në raportin e fundit të ILO-s dhe INSTAT  që jep shifra jo inkurajuese, thuhet se sot në Shqipëri mbi 35,000 fëmijë të moshës 5-17 shfrytëzohen,ose 5.1% nga ky grup moshe, duke bërë punë të rrezikshme. Në qytetin e Bulqizës në Shqipërinë lindore, fëmijët shqiptarë vazhdojnë të punojnë në minierat e kromit, një mineral kyç për zhvillimin e çelikut. Kompanitë ndërkombëtare të minierave veprojnë disa nga minierat në rajon. Megjithatë, ky rajon mbetet i prapambetur ekonomik sepse nuk ka investime për të përmirësuar kushtet e jetesës.
femijetpuneee111Sipas gazetës kanadeze, fëmijët shpesh punojnë në kushte të vështira të punës, pa pajisjet e nevojshme për të përfunduar aktivitetet e tyre, e cila vë jetën dhe shëndetin e tyre në rrezik të madh. Në shumë raste, shumë njerëz kanë vdekur për shkak të kushteve të pasigurta dhe të rrezikshme brenda minierës. Një fëmijë 13-vjeçar, me emrin Keli, shpjegon se si një traktor mbyti nënën e saj duke punuar dhe se babai i saj nuk është më në Bulqizë. Shumë fëmijë të tjerë tregojnë se ata kanë “ëndrra të këqija” se ata do të vdesin një ditë në minierat si nëna e Kelit.

Puna e fëmijëve është e ndaluar në bazë të konventave ndërkombëtare. Neni 2 në Konventën e ILO-së 182 përcakton që “termi i fëmijës duhet të aplikohet për të gjithë personat nën moshën 18 vjeç.” Për më tepër, neni 7 në Konventën e ILO-së 138 përcakton se fëmijët nuk duhet të marrë punë nëse “është e dëmshme për shëndetin ose zhvillimin e tyre.”

Shqipëria ka ratifikuar të dy konventat respektivisht më 02 gusht 2001 dhe më 16 shkurt 1998.

“Puna e fëmijëve duhet të ballafaqohet me të paktën tri mënyra”

Presheva Jonë ka kontaktuar gjatë kësaj jave ILO-n në lidhje me këtë çështje, por një përfaqësues nga kjo organizatë ka deklaruar së ILO nuk ka ndonjë projekt në lidhje me punën e fëmijëve në Shqipëri dhe që nuk janë në gjendje të komentojë në lidhje me këtë çështje.

Patrick Taran

Për këtë temë, ekipi nga Presheva Jonë ka kontakuar dhe ka pasur një intervistë me Dr. Patrick Taran ish-zyrtar i ILO-së dhe President i shoqates Global Migration Policy Associates në Gjenevë. Zotëri Patrick Taran ka nënvizuar se ka mënyra të ndryshme për të luftuar punën e fëmijëve:

“Puna e fëmijëve duhet të ballafaqohet me të paktën tri mënyra. Së pari, miratimin dhe zbatimin e legjislacionit për të mbrojtur fëmijët nga format më të këqija të punës së fëmijëve. Konventa e ILO-së 182 siguron standardet ligjore.

“Së dyti, mekanizmat e zbatimit duhet të jenë në vend për të siguruar që inspektorët të kryejnë vizita dhe inspektime në vende ku puna e fëmijëve mund të jetë të angazhuar.

“Së treti, shoqëria civile dhe sindikatet duhet të luajnë një rol kyç në edukimin e publikut në lidhje me këtë çështje, dhe për t’i dhënë fëmijëve ushqim dhe strehim.

“Nëse fëmijët janë duke punuar në situata abuzive, ajo është zakonisht për shkak se familjet janë shumë të varfër, sepse prindërit janë të papunë, e cila do të thotë se nuk ka burime për të përmbushur nevojat më elementare te jetës,” thotë zotëri Patrick Taran në një intervistë me agjencinë e lajmeve Presheva Jonë.

Dr Taran gjithashtu shpjegon se si puna e fëmijëve mund të ndikojë në të ardhmen e fëmijëve. Në shumë raste, fëmijët humbin një mundësi të rëndësishme për të përfunduar shkollimin e tyre:

“Fëmijët që shkojnë për të punuar humbin mundësitë për të përfunduar shkollimin e tyre. Për të adresuar këtë, qeveria duhet të vënë në vend kornizave efektive për mbrojtje sociale dhe për punë të denjë – për të mbuluar nevojat e fëmijëve dhe për të krijuar vende pune me kushte të mira të punës. Këto masa janë të domosdoshme për të gjithë fëmijët për t’u integruar në shoqëri dhe për të hyrë në tregun e punës,” thotë zotëri Patrick Taran për agjencinë e lajmeve Presheva Jonë./ Blerim Mustafa

Photo credit: Toronto Sun, Patrick Taran

* This article was written by the author in his personal capacity. The opinions expressed in this article are the author’s own and do not represent the view of Leidar

Link to original article (Presheva Jone, also available below): http://www.preshevajone.com/gjeneve-ilo-ne-shqiperi-vazhdon-diskriminimi-dhe-shfyrtezimi-i-femijeve-ne-pune/

ILO

ILO 2

ILO 3

PJ komente

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s